Select your language:

  • Dansk
  • Español
  • Italiano
  • Deutch
  • French
  • Czech
  • English

Český překlad směrnice ESUR ver. 9.0 stáhnete ZDE

Komise pro bezpečnost kontrastních látek Evropské společnosti urogenitální radiologie (Contrast Media Safety Committee of the European Society of Urogenital Radiology – ESUR) je hrdá, že může představit 9. verzi Směrnice pro používání kontrastních látek.

V roce 2014 vyšlo třetí vydání publikace ”Kontrastní látky: Otázky bezpečnosti a směrnice ESUR” (Springer, Německo). Představuje základ pro doporučené postupy uvedené v této brožuře.

Směrnice verze 9 zahrnuje nové části v sekci obecných akutních nežádoucích reakcí (klasifikace, zaznamenávání nežádoucích reakcí, zahřívání jódových kontrastních látek) a renálních nežádoucích reakcí (stanovování renálních funkcí, pacienti s mnohočetným myelomem). Byly také doplněny nové oddíly o používání kontrastních látek v pediatrii, o jejich “off-label” užití a o srpkovité anemii. Některé z nadpisů a uspořádání textu byly změněny, aby byly směrnice snadněji použitelné: viz Stručný průvodce na protější stránce k rychlému vyhledávání klíčových témat v této brožuře.

Doufáme, že se Vám nová brožura líbí, že bude přínosem pro Vaši praxi a ku prospěchu všech našich pacientů. Komentáře a otázky uvítáme na webových stránkách ESUR www.esur.org/guidelines, kde lze tyto směrnice nalézt v elektronické podobě.

Komise pro bezpečnost kontrastních látek ESUR (CMSC)
červen 2014
Henrik S. Thomsen, předseda

POZNÁMKA:

Doporučené postupy vydané CMSC jsou, všude kde je to možné, pokud možno založeny na důkazech vycházejících z literatury. V případě nedostatečné míry dostupných důkazů v literálních zdrojích vycházejí směrnice z usnesení komise.

Některé doporučené postupy vydané CMSC se mohou lišit od souhrnných informací o přípravku (SPC, příbalový leták), a/nebo od doporučených postupů vypracovaných národními nebo jinými radiologickými společnostmi.

PRÁVNÍ UPOZORNěNÍ:

Komise a autoři 9. verze CMSC směrnic nenesou žádnou opovědnost za obsah jejich překladu do jiných jazyků.