Select your language:

  • Dansk
  • Español
  • Italiano
  • Deutch
  • French
  • Czech
  • English

Det europæiske selskab for urogenital radiologis (ESUR) komité for kontraststofsikkerhed har fornøjelsen at kunne præsentere 9. udgave af dets guidelines for kontraststoffer.


I 2014 blev 3. udgaven af bogen "Contrast Media: Safety Issues and ESUR Guidelines" (Springer, Germany) udgivet. Den giver baggrunden for de guidelines, som du finder i dette hæfte.


Den 9. version indeholder nyt materiale omkring generelle akutte bivirkninger (klassifikation, registrering af bivirkninger, opvarmning af jodholdige kontraststoffer) og renale bivirkninger (nyrefunktionsmåling, myelomatosepatienter). Nye afsnit indeholdende pædiatrisk og off-label anvendelse af kontraststof samt seglcelleanæmi er også blevet tilføjet. Nogle af overskrifterne og layoutet er blevet ændret for at lette anvendelsen af guidelines: Se også Quickguiden s. 4, der viser hvor man kan finde hovedemnerne i hæftet.


Vi håber, at du synes om det nye hæfte, og du kan få glæde af det i praksis. Kommentarer og spørgsmål er velkomne på ESUR's hjemmeside www.esur.org, hvor man også kan finde vores guidelines i en elektronisk version. 

 

ESUR Contrast Media Safety Committee (CMSC)

Juni 2014
Henrik S. Thomsen, Formand for ESUR Contrast Media Safety Committee

 

BEMÆRK: CMSC guidelines er baseret på evidens fra litteraturen i det omfang, det er muligt. Hvor der er utilstrækkelig publiceret evidens, er guidelines baseret på klinisk konsensus inden for komiteen.

Nogle CMSC guidelines kan afvige fra produktresumeet (SPC) og/eller fra guidelines fra nationale og andre radiologiske institutioner.

ANSVAR: Komiteen og forfatterne af kontraststof guidelines 9. version kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af de oversatte versioner af guidelines.

 


QUICKGUIDE TIL CMSC KONTRASTSTOF GUIDELINES, VERSION 9.0

SEKTION A: GENERELLE BIVIRKNINGER

Indeholder materiale om:
• Akutte bivirkninger ved jod- og gadoliniumholdige kontraststoffer og ultralydskontraststoffer.

• Håndtering af akutte bivirkninger ved jod- og gadoliniumholdige kontraststoffer og ultralydskontraststoffer.

• Sene bivirkninger.

• Thyrotoxicosis.

• Nefrogen systemisk fibrose (NSF)

SECTION B: RENALE BIVIRKNINGER (KONTRASTSTOFINDUCERET NEFROPATI, CIN)

Indeholder materiale om:
• Måling af nyrefunktion.

• Renale bivirkninger ved jod- og gadoliniumholdige kontraststoffer.

• Metformin.

SECTION C: DIVERSE

Alle andre emner for hvilke komiteen har guidelines, inkluderende:

• Pædiatrisk brug af kontraststoffer.

• Kontraststof ekstravasation

• Graviditet og amning

• Ultralydskontraststoffer

• Bariumkontraststoffer

• Off-label anvendelse af kontraststof

 

Home Forord